Iedereen telt mee in Woensdrecht!
Verkiezingsprogramma

Iedereen telt mee in Woensdrecht!

Dit zijn onze aandachtspunten. Wij willen voor iedereen:

 • Betaalbaar wonen.
 • Gelijkheid in kansen voor iedere portemonnee.
 • Een gelijke behandeling ongeacht geaardheid of afkomst.
 • Een schonere en duurzame wereld voor nu en in de toekomst.
 • Leefbare en schone kernen.
 • Gelijke kansen in het onderwijs
 • Een mogelijkheid bieden (op tijd) mee te denken met de plannen in de gemeenten.
 • Aantrekkelijk (vrijwilligers) werk en een goede werkomgeving.
 • Een veilige omgeving.
 • Genoeg tijd voor de menselijke maat in de zorg.
 • De mogelijkheid voor een gezonde levensstijl.
 • Hulp om uit de armoede te komen.
 • Begrijpelijke en toegankelijke communicatie vanuit de gemeente.
 • Behoud van erfgoed en kenmerkende gebouwen.

Verder lezen? Klik op een van de onderstaande hoofdstukken.

Onze plannen voor:

1

Hoofdstuk 1 Sociaal Domein

Sociale solidariteit voor iedereen!          A. Armoede B. Cultuur, Sport en Toerisme C. Leefbaarheid

Ons plan
2

Hoofdstuk 2 Wonen

Voor iedereen betaalbaar wonen! 

Ons plan
3

Hoofdstuk 3 Financiën

Voor iedereen gelijkheid in kansen!

Ons plan
4

Hoofdstuk 4 Duurzaamheid

Voor iedereen een beter wereld!

Ons plan
5

Hoofdstuk 5 Economie & Werk

Voor iedereen aantrekkelijk werk en een goede werkomgeving!

Ons plan
6

Hoofdstuk 6 Veiligheid

Voor Iedereen een veilige toekomst!

Ons plan
7

Hoofdstuk 7 Zorg en Welzijn

Voor iedereen genoeg tijd en zorg!

Ons plan
8

Hoofdstuk 8 Onderwijs

Voor iedereen goed onderwijs! 

Ons plan
9

Hoofdstuk 9 Politiek en Bestuur

Voor iedereen openheid! 

Ons plan
10

Hoofdstuk 10 Participatie

Iedereen zijn inspraak telt!

Ons plan

Deel dit