Hoofdstuk 6 Veiligheid
Verkiezingsprogramma

Hoofdstuk 6 Veiligheid

Voor Iedereen een veilige toekomst!

6.1 De buurten krijgen de kans om gezamenlijk de veiligheidsprioriteiten van hun buurt te bepalen. Om zo gericht onveilige situaties aan te pakken. Daarnaast stimuleren en ondersteunen wij buurtinitiatieven gericht op het verbeteren van de lokale veiligheid door middel van WhatsApp-groepen.

6.2 Wijkagenten vormen samen met buurtpreventieteams de verbindende schakels tussen inwoners, gemeente en justitie. Zij zijn de oren en ogen van de wijk. Daarnaast willen we wijk-GGD-ers die hulp kunnen bieden voor ongewenste huiselijke situaties.

6.3 Wij willen onderzoeken of een coffeeshop in de regio te realiseren is in samenwerking met de Brabantse Wal. We melden ons samen met Bergen op Zoom en Roosendaal aan voor de landelijke proef met gereguleerde wietteelt. Zo gaan we criminaliteit tegen en garanderen we de kwaliteit van de producten. Voor mensen die om medische redenen gebruik maken van producten is de toegang makkelijker. 

6.4 Wij willen de consequenties laten zien aan jongeren die overlast veroorzaken. Door onder begeleiding de invloed van hun handelingen te laten zien en zo proberen begrip te creëren met de buurt en in gesprek te blijven met elkaar. 

6.5 We stellen nog één jeugd jongerenwerker erbij aan die samen met wijkagenten, scholen en buurtbewoners jongeren begeleiden.

6.6 Ook achter de voordeur dient men zich veilig te voelen. Slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld helpen we sneller en zo nodig bieden we ze een veilig ander onderkomen aan. Ook zorgen wij voor een laagdrempelige mogelijkheid voor hulp.

6.7 Vooral ouderen voelen zich onveilig in en om het huis. We investeren in betere inbraakpreventie. We zetten in op veilige sloten, meer voorlichting over oplichters en babbeltrucs, goede straat- en portiekverlichting en gemengd wonen.

6.8 Wij zorgen voor geschikte nazorg en slachtofferhulp als dit nodig blijkt te zijn na een incident. 

6.9 We willen leegstand voorkomen. Leegstaande bedrijfspanden, schimmige schuren en stallen hebben een aantrekkingskracht. In het kader van de aanpak van ondermijning en drugslabs is het transformeren van deze panden naar bijvoorbeeld woningen en bedrijven een oplossing. 

 

De zeventien doelen voor een betere wereld in 2030, opgesteld door de Verenigde Naties in samenwerking met burgers wereldwijd. Denk aan géén armoede, gendergelijkheid, betaalbare en duurzame energie en kwaliteitsonderwijs voor iedereen. Grootse doelen, die pas realiteit worden als overheden en burgers de handen ineenslaan om deze doelen lokaal in de praktijk om te zetten.

 

 

Iedereen telt mee in Woensdrecht!

Terug naar onze plannen

Verder naar ons plan Zorg en Welzijn

Deel dit