Hoofdstuk 5 Economie & Werk
Verkiezingsprogramma

Hoofdstuk 5 Economie & Werk

Voor iedereen aantrekkelijk werk en een goede werkomgeving!

5.1 De gemeente moet bedrijven aantrekken die werkgelegenheid bieden die aansluit op de vraag van (jonge) inwoners van de gemeente Woensdrecht. Wij willen hiervoor een onderzoek laten doen naar wat Woensdrechtse werkzoekenden nodig hebben, om zo iedereen aan een baan te helpen. 

5.2 Wij willen gebruik maken van de positieve leermomenten van corona en zetten in op meer thuiswerken en hybride werken/leren, waar dat mogelijk en wenselijk is. Wij willen informatie delen met inwoners hoe men het beste een gezonde werk- en leefomgeving kan creëren.  Daarnaast stimuleren wij genoeg beweging voor tussen het werken door.  

 5.3 Wij gaan in gesprek met werkgevers, hogescholen en mbo’s in de regio om voldoende geschikte stageplaatsen en banen te realiseren. 

5.4 De gemeente Woensdrecht heeft contact met iedereen die geen werk heeft en werk zoekt. Niet wachten tot de formele overgang van WW naar de bijstandsuitkering begint. Al ruim daarvoor wordt er een gesprek met de betreffende inwoner(s) aangaan, om aan de voorkant hulp te kunnen bieden zodat ze weer meetellen in de maatschappij.

5.5  Met lokale ondernemers gaan wij kijken hoe vacatures het best gevuld kunnen worden, door informatie over het omscholen van werkzoekenden en hulp bij het zoeken naar een juiste match. Dit in combinatie met goede huisvesting van eventuele werkzoekenden van buiten de regio. 

5.6 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten niet alleen aan het werk komen maar dit ook blijven werken. De gemeente heeft hier een stimulerende rol in.

5.7 Wij stimuleren werkgevers om te kijken naar hun werknemers. Bijvoorbeeld als het gaat om zaken als bestrijding van laaggeletterdheid, schulden/armoede-problematiek en hulp bij verslaving. Gemeente en werkgevers doen genoeg om hun werknemers fit en vitaal te laten zijn. 

5.8 We ontwikkelen leer-werktrajecten met statushouders in sectoren waar veel vraag naar werknemers is, waarbij werken en de (digi)taal leren gecombineerd worden. De voordelen zijn groot: een betere (digi)taalbeheersing en uitstroom uit de bijstand. 

5.9 Wij vinden het belangrijk dat iedereen een steentje kan bijdragen aan de sociale maatschappelijke doelen zoals vrijwilligerswerk bij verenigingen en stichtingen etc. 

 

De zeventien doelen voor een betere wereld in 2030, opgesteld door de Verenigde Naties in samenwerking met burgers wereldwijd. Denk aan géén armoede, gendergelijkheid, betaalbare en duurzame energie en kwaliteitsonderwijs voor iedereen. Grootse doelen, die pas realiteit worden als overheden en burgers de handen ineenslaan om deze doelen lokaal in de praktijk om te zetten.

 

 

Iedereen telt mee in    Woensdrecht!

Terug naar onze plannen

Verder naar ons plan Veiligheid

Deel dit