Hoofdstuk 3 Financiën
Verkiezingsprogramma

Hoofdstuk 3 Financiën

Voor iedereen gelijkheid in kansen!

3.1 De gemeente begroting moet voldoen aan de SMART-doelen. Dit houdt in dat alle budgetten een doel hebben, specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdgebonden. Op deze manier krijgen we een duidelijk overzicht in de financiële uitgaven van de gemeente en praten alle partijen (inwoners en gemeenteraad) over hetzelfde. 

3.2 Alle doelstellingen moeten aan de hand van de geformuleerde doelen gecontroleerd worden om zo eventuele geldstromen op tijd bij te kunnen sturen en de gemeente de komende jaren financieel stabiel te houden.

3.3 De inwoners milieu bewuster maken, waardoor de afvalberg minder wordt (afvalscheiding) en er minder belasting(en) betaald hoeft te worden. De vervuiler betaalt. Dat is wel zo eerlijk!

3.4 We werken nauw samen met andere gemeenten zoals Bergen op Zoom, Roosendaal en Steenbergen. We maken een (gezamenlijke) lobby-agenda zodat we subsidies uit Brussel en Den Haag kunnen binnenhalen.

De zeventien doelen voor een betere wereld in 2030, opgesteld door de Verenigde Naties in samenwerking met burgers wereldwijd. Denk aan géén armoede, gendergelijkheid, betaalbare en duurzame energie en kwaliteitsonderwijs voor iedereen. Grootse doelen, die pas realiteit worden als overheden en burgers de handen ineenslaan om deze doelen lokaal in de praktijk om te zetten.

 

 

Iedereen telt mee in    Woensdrecht!

Terug naar onze plannen

Verder naar ons plan Duurzaamheid

Deel dit