Hoofdstuk 2 Wonen
Verkiezingsprogramma

Hoofdstuk 2 Wonen

Voor iedereen betaalbaar wonen! 

2.1 Wij gaan voor een groene gemeente en willen dat alle nieuw te bouwen woningen nul op de meter worden. Dit houdt in dat er geen energiekosten zijn door opwekking van energie door het huis. Alle woningen worden hiermee klaar voor de toekomst.

2.2 Ouderen krijgen de kans om zo lang mogelijk te blijven waar zij willen wonen. Thuis, in een servicewoning of op welke andere manier dan ook. Hiervoor willen wij op maat gemaakte begane grond woningen bouwen, die goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer. Hierbij hoort ook dat basisvoorzieningen zoals een supermarkt op loopafstand zitten en er genoeg parkeergelegenheden zijn.

2.3 We zetten in op meer sociale huurwoningen in onze gemeente. We gaan voor een betere samenwerking met de zorginstellingen en woningbouwcorporaties Stadlander en Stichting Woensdrecht.

2.4 Wij willen het aanbod van woningen/appartementen voor jongeren vergroten, door meer (sociale)huur en goedkope koopwoningen te realiseren en zo te zorgen dat ook zij in onze gemeente kunnen blijven wonen.

2.5 Wij zijn voor het gemengd wonen, hiermee bedoelen wij huizen uit verschillende segmenten door elkaar bouwen. Buiten dat dit goed is voor de sfeer in de buurt, is dit goed voor de veiligheid en verbetert het de leefomgeving. 

2.6 Om doorstroming te bevorderen promoten we startersleningen. We bouwen voor eenpersoonshuishoudens (jong en oud) zodat de bestaande voorraad aan eengezinswoningen vrijkomt.

2.7 Wij zorgen ervoor dat een deel van de woningen makkelijk aan te passen zijn bij een verschuiving in vraag (groot of klein wonen). Zo willen wij appartementen die gemakkelijk tussenwoningen kunnen worden en juist eengezinswoningen die opgesplitst kunnen worden in senioren en jongeren appartementen.

2.8 Wij zorgen dat er bij de bouw van huizen genoeg woningen voor mindervaliden gebouwd worden. Daarnaast is het van belang dat bij de bouw van andere woningen gezorgd wordt dat deze gemakkelijk geschikt gemaakt kunnen worden voor rolstoel, traplift of andere aanpassingen.

2.9 We willen ruimte bieden aan lokale, particulieren creatieve woonvormen zoals het splitsen van percelen en het creëren van woongemeenschappen. 

2.10 De gemeente moet zich jaarlijk laten informeren over alternatieve (duurzame) bouwvormen zoals prefab woningen en 3D-geprinte woningen. Om zo de woningnood zo snel mogelijk aan te pakken.

2.11 We willen af van onpersoonlijke projectontwikkelaars die zonder echt oog voor de inwoners geld willen maken. Om dit te bereiken gaan wij in gesprek met de inwoners van de gemeente en kijken we naar welke behoeften er zijn. 

2.12 We willen het groen aan de randen zo weinig mogelijk aantasten en zijn daarom kritisch op ontwikkelingen buiten de bebouwde kom. 

2.13 Arbeidsmigranten verdienen een menswaardige en betaalbare huisvesting in onze gemeente. Wij willen deze inwoners niet weg zetten in een hoekje, maar de kans geven een menswaardig leven te leiden. 

2.14 Onze gemeente heeft de morele plicht om statushouders te huisvesten en politieke vluchtelingen te helpen. Hierbij is het van groot belang dat er geen grote groepen bij elkaar komen te zitten en dat per kern slechts een gedeelte van de bevolking tot deze groep behoort. 

2.15 Zolang de stikstof-/pfascrisis duurt willen wij dat permanente bewoning mogelijk is op recreatieparken. Als het weer mogelijk is, moeten er goedkope alternatieven voor deze inwoners gebouwd worden. Zodat verblijf op een vakantiepark niet meer nodig is. 

2.16 Bij elk bouwplan wordt een groenplan verplicht. Er wordt dan een plan opgesteld, waarin men aangeeft waar bomen en ander groen geplant gaat worden. 

2.17 Grote leegstaande panden bouwen we om tot woningen voor verschillende doelgroepen.

De zeventien doelen voor een betere wereld in 2030, opgesteld door de Verenigde Naties in samenwerking met burgers wereldwijd. Denk aan géén armoede, gendergelijkheid, betaalbare en duurzame energie en kwaliteitsonderwijs voor iedereen. Grootse doelen, die pas realiteit worden als overheden en burgers de handen ineenslaan om deze doelen lokaal in de praktijk om te zetten.

 

 

Iedereen telt mee in  Woensdrecht!

Terug naar onze plannen

Verder naar ons plan Financiën

Deel dit