Hoofdstuk 10 Participatie
Verkiezingsprogramma

Hoofdstuk 10 Participatie

Iedereen zijn inspraak telt!

10.1 Bestaanszekerheid voor iedereen moet iedere keer opnieuw worden bevochten. Als een steeds kleinere groep zich telkens kan veroorloven en een grotere groep minder, komt bestaanszekerheid voor iedereen in gevaar. Spreiding van kennis, macht en inkomen is een middel om bestaanszekerheid voor iedereen te organiseren. Eerlijk delen en solidariteit zijn het antwoord op hebzucht, egoïsme en onrechtvaardigheid.

10.2 De zeventien doelen voor een betere wereld in 2030, opgesteld door de Verenigde Naties in samenwerking met burgers wereldwijd. Denk aan géén armoede, gendergelijkheid, betaalbare en duurzame energie en kwaliteitsonderwijs voor iedereen. Grootse doelen, die pas realiteit worden als overheden en burgers de handen ineenslaan om deze doelen lokaal in de praktijk om te zetten.

10.3 Wij streven (zie ook 9.2) ernaar dat de dienstverlening van de gemeente toegankelijk en laagdrempelig blijft.

10.4 Wij willen meedenken aan de totstandkoming van initiatieven van burgers. Dit willen wij bereiken door de brug te zijn tussen burgers en gemeente.

10.5 Wij willen de participatie van de burgers vergroten door een PvdA inloopspreekuur te organiseren op dinsdagavond (zie 1.7). Wij willen een luisterend oor zijn en indien nodig de burgers voorzien van advies en informatie. 

10.6 Wij staan (PvdA Woensdrecht) voor gelijke kansen voor iedereen in onze gemeente, ongeacht afkomst en hoe je netwerk is. Wij maken geen verschil. Welzijn is voor iedereen, niemand moet zich druk hoeven maken. Regels waar iedereen profijt van heeft zijn goed om te hebben, maar de menselijke maat gaat altijd voor. Wij zijn jouw stem.

Zorg dat we omvang krijgen, met zijn allen. Samen staan we sterk en wij helpen elkaar op weg. Met jouw steun en ideeën kunnen wij zaken realiseren.

 

Iedereen telt mee in Woensdrecht!

Terug naar onze plannen

 

Deel dit