2. Werk

Zeker zijn van een eerlijke kans op goed werk en voldoende inkomen

Bestaande bedrijven en starters zoveel mogelijk ondersteuning geven in het uitvoeren waar zij goed in zijn; namelijk ondernemen.

Gemeente dient goed voorbeeld te geven en neemt waar mogelijk mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt in vaste dienst aan.

De Gemeente faciliteert en stimuleert werkgelegenheid optimaal. Geen werk, dan kansen geven aan mensen om op een volwaardige manier mee te doen in de samenleving door verdere ontwikkeling en ontplooiing.

 

Lees verder via deze link: Verkiezingsprogramma 2018 Werk