6. Klimaat en duurzaamheid

Zeker zijn van een klimaatbestendig en duurzaam beleid

De Gemeente moet hierin een voortrekkersrol nemen.

Inspelen op klimaatveranderingen, energie neutraal bouwen, stimuleren van water in de grond door vergroening, circulair inkopen en hergebruik van afval.

 

Lees verder via deze link: Verkiezingsprogramma 2018 Klimaat en Duurzaamheid