3. Zorg en Welzijn

Zeker zijn van toegankelijke en betaalbare zorg

Maximale aandacht voor het Kind, dat onder de armoedegrens leeft en zijn omgeving.

Aandacht en ondersteuning voor Ouderen.

O.a. woningaanpassingen, dementie, bestrijding van eenzaamheid.

 

Lees verder via deze links: Verkiezingsprogramma 2018 Zorg en Welzijn en Verkiezingsprogramma 2018 Armoede en Schuldhulpverlening