Schriftelijke Vragen omtrent arbeidsmigranten

PvdA Woensdrecht heeft onderstaande vragen ingediend over de huisvestiging van arbeidsmigranten in onze gemeente:

Fractie PvdA Woensdrecht

Ossendrecht, 7 mei 2021 

Aan het College van B & W van de Gemeente Woensdrecht 

Betreft: schriftelijke vragen PvdA ex art. 34 RvO Procedurele vragen omtrent arbeidsmigranten

Uit een uitgelekte database van een uitzendbureau blijkt dat een flink deel van de uitzendkrachten wel verplicht is zich te registreren, maar dat dit in veel gevallen niet gebeurd. Dit blijkt uit een nieuwsartikel van Groenten & Fruit van 4 mei 2021 (zie link) 

Niet-ingeschreven arbeidsmigrant blijft onzichtbaar en dit heeft allerlei nadelige effecten. Emile Roemer heeft als voorzitter van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten zijn plan gepresenteerd om arbeidsmigranten beter te beschermen. Dit kan door arbeid en huisvesting van elkaar te scheiden. 

  1. Hoeveel arbeidsmigranten zijn woonachtig in onze gemeente Woensdrecht? Graag splitsen in woonachtig voor lange en of korte termijn (< 4 maanden in Nederland)
  2. Schrijft de gemeente Woensdrecht arbeidsmigranten in, die woonachtig zijn op een camping, recreatiepark, pension of hotel?
  3. Controleert de gemeente Woensdrecht hoeveel arbeidsmigranten staan ingeschreven op 1 adres?
  4. Controleert de Gemeente Woensdrecht het ook als er meer dan 2 personen ingeschreven staan op 1 adres of er een vergunning is afgegeven op het adres n.a.v. het beleid huisvesting arbeidsmigranten?

N.a.v. het Raadsvoorstel wijziging Beleid huisvesting arbeidsmigranten (juli 2019):

2017 hebben Familyland en Hazenduinen gezamenlijk een plan opgesteld waarin zij aangeven welke acties zij ondernemen om het park aantrekkelijker te maken voor recreatieve bezoekers. Het streven is om het aantal arbeidsmigranten op de parken over een periode van 10 jaar te verminderen tot maximaal 50% en het recreatieve verhuur te vergroten met 50%.

5. Hoeveel procent van het aantal arbeidsmigranten is op de recreatieparken al afgenomen in de Gemeente Woensdrecht en heeft dit gezorgd voor het vergroten van toerisme?

Met regelmaat staat er in de Woensdrechtse bode uitschrijvingen uit de Basisregistratie naar onbekende bestemming.

6. Zijn deze personen zijn dan niet meer traceerbaar in onze gemeente of wat zijn redenen?

In het vakblad van de VNG stond een artikel ‘Huisvesting arbeidsmigranten ‘Roemer-proof, waarin VNG over KaFra Housing spreekt als praktisch voorbeeld over hoe het ook kan. PvdA gaat er vanuit dat dit plan ook bekend is bij de Gemeente Woensdrecht.

7. Wat vindt de gemeente Woensdrecht van het van de aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten?

Binnen onze gemeente zijn veel arbeidsmigranten dagelijks aan het werk. Ook deze mensen hebben recht op goede huisvesting. 

8. Wilt de gemeente Woensdrecht in gesprek gaan met KaFra Housing, om de  mogelijkheden te verkennen?

Grote woonvoorziening zal waarschijnlijk een aanzuigende werking hebben voor arbeidsmigranten vanuit het havengebied in Antwerpen. Grote impact voor onze regio.

9. Wat is hierover op de lange termijn de visie van de gemeente?
 

Graag ontvangen wij een schriftelijk antwoord conform de bepalingen van art. 34 RvO
(Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Woensdrecht).

Met vriendelijke groeten, 

Partij van de Arbeid Brabantse Wal – fractie Woensdrecht

 

Wendy de Koning-Bogers (Fractievoorzitter)

Ruud Gaarkeuken (Raadslid)

Cees Jaspers (Burgerlid)

Peter van Heijst (Burgerlid)