MTB-onderzoek

Klik hier om deel te nemen aan het MTB-onderzoek

Zijn er regels voor de recreanten in de Woensdrechtse bossen?

Sinds enige tijd zijn er in onze gemeente mountainbike (MTB) paden en regelmatig is dit een onderwerp van discussie. Een aantal vrijwilligers onderhouden deze paden met veel enthousiasme en het is zo jammer dat deze paden bij een aantal van onze inwoners weerstand oproept.

De vrijwilligers en raadsleden van de PvdA Woensdrecht wonen, fietsen en wandelen zelf uiteraard ook in de gemeente, maar wat vinden onze inwoners nu eigenlijk van de MTB paden? Waar komt die weerstand vandaan en wat kunnen we er aan doen, om het voor iedereen goed  in te richten? 

Dat zijn de vragen waar PvdA antwoord op zoekt. Daarom is half april een onderzoek gestart om uw mening te achterhalen over de MTB routes in de Woensdrechtse bossen. 

Op het onderzoek is al veel reactie gekomen, maar u kunt nog tot eind mei uw mening geven. 

Debatavond
3 juni nodigt de PvdA Woensdrecht alle betrokken instanties en inwoners uit om samen na te denken over oplossingen. Om 19.45 worden alle onderzoeksresultaten aan de aanwezige gepresenteerd. Tussen 20.00 en 21.00 wordt centraal en in kleinere groepen gesproken over verbeteringen. U kunt zich hiervoor aanmelden als deelnemer of toehoorder met de onderste vraag in het MTB onderzoek. De mensen die al een onderzoek hebben ingevuld én hebben aangegeven dat zij graag op de hoogte willen blijven krijgen een individuele uitnodiging voor deze avond.

Over de voorlopige resultaten kunnen we al melden dat de respons kwam van MTB-ers (42,7%) en andere recreanten (57,3%) in dit onderzoek.

Conclusie 1: Er is veel onduidelijkheid bij alle respondenten. Op dit moment weet men niet eenduidig wat wel en wat niet mag, op én om de MTB routes.
Daarnaast gaf bijna iedereen aan dat zij in het bos komen om te ontspannen. 

Conclusie 2: De huidige onduidelijkheid zorgt op dit moment niet voor ontspanning! Onduidelijkheid zorgt niet voor begrip en hierin kunnen dan ook grote stappen gezet worden, wanneer hier voor iedereen wél duidelijkheid in komt.

Gezamenlijk willen we de MTB routes nog succesvoller maken. Met respect en begrip voor iedereen op én om deze routes. Dit doe je in gezamenlijk overleg met alle betrokkenen.

Via de volgende link kun je deelnemen aan het onderzoek.